Over B-Right Urban Living

Duurzame en sociale vastgoedontwikkeling gericht op de toekomst

Duurzame en sociale vastgoedontwikkeling gericht op de toekomst

Missie B-Right Urban Living

Het tekort aan stedelijke ruimte en het daarin realiseren van passende woonruimte is een groot probleem. De missie van B-Right Urban Living is het bieden van oplossingen op een duurzame manier. En dat niet alleen: we kijken steeds naar hoe we toegevoegde waarde kunnen bieden – onze oplossingen zijn toekomstbestendig. Ons signatuur is binnenstedelijke appartementsgebouwen met meer dan 150 units, met gedeelde faciliteiten en zeer dichtbij transport hubs. Maar vastgoedontwikkeling vraagt meer dan ontwerpen en bouwen. Het vraagt om te anticiperen op de trends van morgen. Door te luisteren naar de wensen van de beoogde gebruikers en buiten de gebaande paden te gaan, creëren wij méér dan alleen woongenot. Dit uit zich bijvoorbeeld in community building in onze woon/werk complexen, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten en geïnspireerd raken om voor elkaar en hun omgeving te zorgen. In het aanbieden van gedeelde voorzieningen, zodat niet elk huishouden een eigen wasmachine, fiets, of zelfs werkplek hoeft te hebben. In het bouwen vlakbij mobiliteitshubs en gebruik van deelmobiliteit, zodat het gebruik van de auto wordt ontmoedigd. Zo verrijken wij de omgeving én het leven van de gebruikers.

Visie B-Right Urban Living

B-Right werkt aan een toekomst waarin betaalbare, comfortabele woningen beschikbaar zijn voor ieder die stedelijk wil wonen. Maar ook een wereld waarin het meer dan logisch mensen de faciliteiten die zij nodig hebben in het dagelijks leven, vinden op de plek waar ze wonen. Waarin duurzaamheid, gemak en comfort in één adem worden genoemd. Waarin bouw en ontwikkeling van vastgoed vanzelfsprekend bijdragen aan een betere leefomgeving. Wij doen dit door te kijken met een brede blik die rekening houdt met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Niet door het te blijven doen zoals het altijd gedaan werd, maar door lef te tonen en steeds te blijven vernieuwen. Zo willen we een een voortrekker zijn in stedelijke ontwikkeling.

Onze kernwaarden

B SMART

Optimaal gebruikmaken van ruimte kan alleen door slim te ontwikkelen. Hoe? Door projecten vanuit meerdere perspectieven te benaderen. Dus niet alleen woonruimte realiseren, maar echt kijken naar wat de opdrachtgever, gebruiker én de omgeving vragen. Omdat wij een ontwikkelende belegger zijn en geen ontwikkelende bouwer, kennen we de exploitatiefase en kunnen we alvast verder kijken. Een langere (hernieuwde) gebouwlevensduur heeft een positieve invloed op de beleggingswaarde. Daarom zijn we langdurig betrokken bij elk project.

B SUSTAINABLE

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Daarom worden onze projecten zoveel mogelijk circulair ontwikkeld. Dit houdt in dat we onze wooncomplexen met zo duurzaam en veilig mogelijke materialen en installaties bouwen en inrichten. Bij nieuwbouw gaan we voor energieneutraal, bij transformatie voor het strippen van het casco en aanbrengen van een nieuwe thermische schil. Zo hebben al onze projecten het hoogst mogelijke energielabel.

Duurzaamheid heeft ook te maken met inspelen op langlopende trends als urbanisatie en internationalisatie, vergrijzing en kleinere huishoudens, nieuwe technologieën binnenshuis en digitalisering en de verschuivende balans tussen individualiteit en community. Dit alles nemen wij in het ontwerp.

B INCLUSIVE

Het succes van B-Right hangt nauw samen met het feit dat wij bij de (her)ontwikkeling van een woongebouw altijd rekening houden met de sociaal-maatschappelijke aspecten. Wij noemen dat ‘inclusiviteit’. Denk aan een internationale student in het weekend op een verlaten campus. Door een gebouw zo in te richten dat ontmoetingen gemakkelijk ontstaan, gezamenlijke ruimtes in te richten en evenementen te organiseren, komen we ook deze doelgroep tegemoet. We denken mee, en we denken vooruit.

B SPOT ON

B-Right selecteert ontwikkel- en investeringslocaties op basis van bereikbaarheid, nabijheid van mobiliteitshubs en aanwezige voorzieningen. Onze voorkeur gaat uit naar locaties waarbij alternatieve en openbare vervoersmiddelen eenvoudig worden ingeruild voor de auto. Zo dragen wij bij het autobezit terug te dringen en zorgen wij ervoor dat huren op dynamische plekken in de stad of de campus bereikbaar wordt.