• News
  • 26-10-2023

Van voormalig verzorgingstehuis tot 24 sociale woningen

Het verzorgingstehuis Banks O'Dee, gelegen aan de rivier de Dee en uitkijkend op de stad Aberdeen (Schotland), heeft een aantal jaren leeggestaan. Hoewel het gebouw over het algemeen in goede structurele staat verkeert, begon het in verval te raken en was een nieuwe bestemming essentieel om het complex weer waarde te geven.

Verschillende plannen zijn ontwikkeld om de opties voor woningbouw te onderzoeken, maar één voorstel bood de beste oplossing voor de gemeenschap.

Omdat er een tekort is aan sociale woningen voor zorgbehoevende mensen en andere kwestbare bevolkingsgroepen, werken we samen met Bradley Craig Architects, de gemeenteraad van Aberdeen en Hillcrest Homes aan een gemeenschapsproject met 24 hoogwaardige woningen voor enkele speciale doelgroepen:

  • Complexe zorgbehoevende bewoners

  • Bewoners met een algemene zorgvraag

  • Bewoners met speciale voorzieningen

Het complex, met een afzonderlijke gedeelte voor het personeel, zal de bewoners in staat stellen zo zelfstandig mogelijk te wonen en verbonden te blijven met de gemeenschap. De appartementen zijn ontworpen met de eindgebruiker in gedachten. Daarom is flexibiliteit in het ontwerp vereist, zodat de appartementen kunnen worden aangepast aan de veranderende behoeften van de bewoners. Er zijn verschillende ontwerpen van de appartementen gemaakt zodat de woonruimtes in de toekomst snel en eenvoudig van bestemmingen kunnen veranderen. Hiermee voorzien we in het huidige tekort aan specialistische voorzieningen en complexe zorgwoningen voor mensen met specifieke behoeften, maar biedt het Hillcrest Homes ook een toekomstbestendige, duurzame oplossing voor huisvesting in een veranderende wereld. Het gebouw zal opnieuw worden bepleisterd en geïsoleerd om te voldoen aan hoge eisen op het gebied van milieu-efficiëntie, en er komen verschillende ontspanningsruimten, waaronder een zintuigentuin, waar bewoners en buurtbewoners samen van kunnen genieten.

Het Banks O'Dee project wordt gezien als een voorbeeld van de mogelijkheden om verwaarloosd en leegstaand vastgoed te transformeren en daarmee complexe huisvestingsoplossingen te bieden.

Meer informatie over het project (in het Engels) via The Press & Journal.

Laatste nieuws