Neem contact op

Bespreek met ons uw vraag of uitdaging. Bel, stuur een e-mail of kom langs op onderstaand adres.

Bezoekadres Beukenlaan 70 5651 CD Eindhoven

Telefoon +31 88 2263504

Zoekt u informatie over beschikbare woonruimte? Ga naar newnewnew.space voor het meest actuele woningaanbod.

Heeft u een klacht over onze service? In onze klachtenprocedure leggen we u graag hoe u uw klacht kenbaar kunt maken, en hoe wij daar vervolg aan zullen geven.

Neem contact met ons op